ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดี
เฉยๆ
ควรมีข้อมูลมากกว่านี้
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2013
ปรับปรุง 05/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 157042
Page Views 228836
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

  ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอน  3  ระบบ  ดังนี้

1.    ระบบโรงเรียนที่มีการสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ศาสนาตั้งแต่ชั้นอิบตีดาอียะห์ถึงซานาวียะห์ (ชั้น 5-10) สามัญ ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) หลักสูตรต่างๆ ที่ทำการสอนภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ระบบปอเนาะดั่งเดิมที่เน้นวิชาศาสนา  วิชาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางศาสนา  การอ่านการท่องอัลกุรอาน วิชาเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมทักษะการอยู่ร่วมกันในระบบ ปอเนาะ และการสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกัน 

3.             ระบบการศึกษาวิชาชีพ เป็นการเน้นให้นักเรียนที่สนใจได้มีความรู้ มีทักษะในด้านวิชาชีพเพื่อนำไปศึกษาต่อระดับสูงและสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ โรงเรียนได้เปิดวิชาชีพ 2 หลักสูตร

                        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                        หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา 376 ถ.ยะลา-โกตา ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 
โทรศัพท์ 073251226 โทรสาร 073251226 
E-mail : srifa@windowslive.com www.srifarida.ac.th
>>